دانلود کتاب زبان اصلی Trois fous dans la rue parlent

[ad_1]

پیلون ، لیگوته و ددیکاس در خیابان ها مستقر شده اند ، جایی که با صحبت کردن ، گوش دادن به یکدیگر و با اتمام وقت که به صورت کلمات کمی ناپدید می شود ، زندگی خود را احیا می کنند. نمی توان آنها را بین پارتیشن های محافظ یک خانه محصور کرد ، اما به عنوان یک اپیدرم جدید از این پناهگاه نهایی استقبال می کنند ، جایی که هر دیوانه ای گزارش خود را از کار ماکسیم ژان باتیست پیدا می کند. اگر ماسک بزنند ، دیگران آنها را می بینند ، نگاهشان آنها را دیوانه می کند. این چیزی نیست جز تحمل تکه های کثیف جهانی که ارزش های عدالت را زیر پا می گذارد و تصرف کلمه در وسط خیابان است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Trois fous dans la rue parlent