دانلود کتاب زبان اصلی Trost : Wege aus der Verlorenheit

[ad_1]

تسلیت لازم است. نگاه به جهان ما که در عدم تعادل اقتصادی و اجتماعی است ، هیچ شکی باقی نمی گذارد. رنج باورنکردنی به تسلیت نیاز دارد ، نه تسکینی ارزان و با صدای بدبینانه. راحتی واقعی با توانایی هوشیاری و دلسوزی آغاز می شود. و کسانی که راحت هستند می توانند آرامش دهند – برای ابراز سپاس ، نامیدن بی عدالتی. دلداری یک تشویق برای هدایت نگاه شماست. فراخوانی برای واقعیت و علیه توهم. هرمان گلتلر ، اسقف و هنرمند و مایکل لهوفر ، روانپزشک و روانشناس ، نحوه و مکان تسلیت را نشان می دهند. آنها به طور چشمگیری با اطمینان بیشتری به چشم انداز زندگی منجر می شوند. پیام آنها این است: هر آنچه از شما گرفته شود ، هر چقدر هم تلخ باشد ، تمرین آزادی درونی است. بیایید این تمرین را انجام دهیم!

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Trost : Wege aus der Verlorenheit