دانلود کتاب زبان اصلی Trust and Reputation Management Systems : An e-Business Perspective

[ad_1]

این کتاب درک درستی از ارکان اصلی اعتماد و اعتبار در سیستم های تجارت الکترونیکی را ارائه می دهد. این روشهای اصلی موجود را ارائه می دهد و آنها را از نظر مدیریت ارزیابی می کند. این کتاب فضای فنی لازم را به تصویر می کشد بدون اینکه خواننده را با جزئیات فنی بیش از حد گیج کند. یک نقشه راه برای اجرا در سطح استراتژیک و تاکتیکی و همچنین رهنمودهایی برای پیوند دادن مدیریت اعتماد و اعتبار با سیستم های اطلاعاتی موجود ارائه شده است. استانداردها و راه حل های موجود مانند سیستم های ارجاع ، وب سرویس ها ، فناوری های معنایی و داده های بزرگ برای جلوگیری از تضعیف تلاش ها از طریق استفاده از ارزیابی های غلط ، هویت های کاذب و سایر موارد امنیتی در چارچوب قرار گرفته اند. نگاهی به رویدادهای اخیر و آینده کتاب را تکمیل می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Trust and Reputation Management Systems : An e-Business Perspective