دانلود کتاب زبان اصلی Truth, Force, and Knowledge in Language : Essays on Semantic and Pragmatic Topics

[ad_1]

این کتاب بیست و پنج مقاله از نویسنده را گردآوری کرده است ، که هر مقاله به یک مسئله توصیفی یا اساسی می پردازد که در مرز معنای شناسی زبان و عمل گرایی از یک سو و فلسفه زبان از سوی دیگر بوجود می آید. در سه قسمت به هم پیوند یافته (اول. سوالات معنا و حقیقت ؛ II. س ofالات معنا و قدرت ؛ III. دانش مهم است) ، مقالات نشان می دهد که برخی از موضوعات اصلی در زمینه های فوق اغلب به طرقی انجام می شوند که تجربی یا تجربی آنها را به طور قابل توجهی دست کم می گیرد. پیچیدگی مفهومی و تلاشی برای ترسیم چشم اندازهایی که از آنها و شرایطی که می توان درک بهتری از این مباحث را جستجو کرد. این کتاب برای زبان شناسانی که در معناشناسی و عمل شناسی کار می کنند و برای فیلسوفانی که در فلسفه زبان و معرفت شناسی کار می کنند جالب خواهد بود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Truth, Force, and Knowledge in Language : Essays on Semantic and Pragmatic Topics