دانلود کتاب زبان اصلی Turkey’s Relations with the Middle East : Political Encounters after the Arab Spring

[ad_1]

این جلد روابط سیاسی معاصر ترکیه و خاورمیانه را بررسی می کند. با توجه به خیزش های عربی سال 2011 ، بحران سوریه ، تشدید تروریسم منطقه ای و اقدام به کودتای نظامی در ترکیه ، این نوسانات چشمگیر سیاست خارجی ترکیه را در قبال کشورهای مهم خاورمیانه مانند ایران ، عربستان سعودی ، مصر ، نشان می دهد. سوریه و عراق. همکاران عمیق تر شدن ترکیه در امور منطقه ای در خاورمیانه و همچنین مسائلی مانند تروریسم ، جنبش های اجتماعی و سیاسی و مبارزه برای حقوق اقلیت ها را تحلیل می کنند. اگرچه این موضوعات به طور سنتی به عنوان موضوعات داخلی دیده می شدند ، این کتاب بعد رو به رشد منطقه ای آنها و پیامدهای آن در امور خارجی ترکیه و خاورمیانه را برجسته می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Turkey’s Relations with the Middle East : Political Encounters after the Arab Spring