دانلود کتاب زبان اصلی Twenty-First Century Marianne Moore : Essays from a Critical Renaissance

[ad_1]

این مجموعه طیف جدیدی از آگاهی انتقادی را نشان می دهد و شکوفایی آنچه رنسانس ماریان مور از قرن بیست و یکم است را نشان می دهد. این مقاله ها به بررسی مشارکت مور در جنبش ها و جوامع مدرنیستی ، تأثیر او بر نسل های بعدی هنرمندان و پویایی زندگی حرفه ای او که پس از جنگ جهانی دوم تا حد زیادی نادیده گرفته شده است ، می پردازند. در همان زمان ، آنها تلاقی تکامل شاعرانگی او با سیاست های فرهنگی را در کارنامه کاری او دنبال می کنند. مقاله ها با اشاره به دیدگاه های جدید از مطالب بیوگرافیکی تاکنون ناشناخته و ویرایش ها و بایگانی های جدید کارهای مور ، ایده های جالب توجهی در مورد ارتباطات مور و اواخر نقش شغلی وی به عنوان یک نماد فرهنگی ارائه می دهند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Twenty-First Century Marianne Moore : Essays from a Critical Renaissance