دانلود کتاب زبان اصلی Twenty Years After

[ad_1]

کتاب 2 در عاشقانه های D’Artagnan. دو دهه است که شمشیربازان معروف بر کاردینال ریشلیو و میلادی در سه تفنگدار پیروز می شوند. زمان عزم آنها را سست کرد و وفاداری آنها را پراکنده کرد. اما خیانت و استراتژی هنوز خواستار عدالت است: جنگ داخلی تاج و تخت فرانسه را تهدید می کند ، در حالی که در انگلیس کرامول تهدید می کند چارلز اول را به داربست می فرستد. دوما چهار جانبه نامیرا خود را از بازنشستگی خارج می کند تا با گذشت زمان ، خباثت مردم و نیروهای تاریخ شمشیر بزند. اما بزرگترین مصیبت آنها مبارزه تایتانیک با پسر میلادی است که چهره شر را بر تن می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Twenty Years After