دانلود کتاب زبان اصلی Two Terminal Archaic/Early Woodland Sites in Central Michigan

[ad_1]

این جلد شامل تجزیه و تحلیل دو مکان ماقبل تاریخ در Gratiot County ، میشیگان است. نویسنده توصیفی از ویژگی ها و مصنوعات این دو سایت را ارائه می دهد و در مورد وابستگی فرهنگی احتمالی این سایت ها بحث می کند که تاریخ آن را از ترمینال باستانی / جنگل اولیه می گذارد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Two Terminal Archaic/Early Woodland Sites in Central Michigan