دانلود کتاب زبان اصلی Tyrant Be Good, I'll Love You : Volume 5

[ad_1]

یک روز ، شن جیجیائو به طور تصادفی پسری خوش تیپ را برداشت ، او را مخفیانه در جنگل بزرگ کرد ، هر روز خوب غذا خورد و نوشید. ناگهان یک روز مرد خوش تیپ ناپدید شد. او توسط شوهر جدیدش رها و بی خانمان شد. ستمگر کوچک بیرحم ناگهان به نزد او آمد ، “من با جان خود تو را جبران خواهم کرد!” شن جیائو: نه ، نه ، نه ، تو نمی خواهی … ظالم کوچک: این امپراطور می تواند به شما کمک کند زباله ها و مردان را شکنجه کنید و تمام خانواده اش را نابود کنید! شن ژیقیائو: بگذارید در این باره فکر کنم … ظالم کوچک: ملکه ، من شما را در سراسر کشور استخدام می کنم. من فقط تا آخر عمر دوستتان خواهم داشت. شن جیجیائو:! به آن فکر کن ، ظالم ، بیا. خواهر تو را دوست دارد!

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Tyrant Be Good, I'll Love You : Volume 5