دانلود کتاب زبان اصلی Ultrasonic Exposimetry

[ad_1]

معیارهای قرار گرفتن در معرض اولتراسونیک اصول سونوگرافی را ارائه می دهد و مبانی نظری تولید و دریافت موج صوتی را بحث می کند. اندازه گیری ها ، ابزارها و تفسیر داده های اندازه گیری شده (از جمله تجزیه و تحلیل خطا) به طور مفصل بحث شده است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Ultrasonic Exposimetry