دانلود کتاب زبان اصلی Uncanny Stories of Devil Hunting : Volume 2

[ad_1]

پالایش اجساد برای اهلی کردن شیاطین ، فدا کردن جان کسی برای آتش سوزی ، دختر گل Grass Demon ، بقایای کوه ها و دریاها ، مردم Li Clan Nine Strange …. جهان! نفرت بین جادوگران و شیاطین که نمی توان برای نسلهای مختلف ریشه کن کرد ، امروز نیز در این جهان وجود دارد. Chu Chi جوان برای تعقیب نسب خود ، در جستجوی شركت ها ، گشت و گذار در شهرها و حومه شهرها ، رو به رو شدن با بی شماری از شیاطین و شیاطین ، جایی برای فرار نداشت.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Uncanny Stories of Devil Hunting : Volume 2