دانلود کتاب زبان اصلی Understanding Branding in Higher Education : Marketing Identities

[ad_1]

این کتاب نظریه انتقادی برند در آموزش عالی را ارائه می دهد. نویسنده بحث آموزش عالی برای همه را مطرح می کند و آموزش عالی را به عنوان یک حق انسانی ضروری برای رفاه شهروندان و دموکراسی مطرح می کند. در ابتدا ، این کتاب مفهوم میل را به عنوان مبانی تئوری برند معرفی می کند. سپس نویسنده از توضیحی در مورد مفهوم مرتبط بودن مربوط به میل به توسعه بیشتر درک ما از آموزش عالی به عنوان یک پروژه رهایی بخش استفاده می کند. فصل 4 هویت مارک را بررسی می کند ، که مشخص می شود یک سرمایه گذاری برگشت پذیر در نام است. از ریاضیات برای نشان دادن نظریه نامگذاری در شکل گیری هویت استفاده می شود. سرانجام ، نویسنده ایده هنرهای لیبرال را بررسی می کند و یک تحلیل قومی و انتقادی از گفتمان کالج هنرهای لیبرال ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Understanding Branding in Higher Education : Marketing Identities