دانلود کتاب زبان اصلی Understanding Contemporary Ukrainian and Russian Nationalism : The Post-Soviet Cossack Revival and Ukraine’s National Security

[ad_1]

این مونوگرافی با تمرکز بر احیای جنبش های قزاق در روسیه و اوکراین در اواخر دهه 1980 ، علل و شرایط احیای ملی گرایانه پس از کمونیسم را بررسی می کند. این مطالعه بررسی می کند که چگونه نظریه های مختلف ملی گرایی اساس سیاست های مختلف ملی و در نهایت درگیری مسلحانه بین روسیه و اوکراین است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Understanding Contemporary Ukrainian and Russian Nationalism : The Post-Soviet Cossack Revival and Ukraine’s National Security