دانلود کتاب زبان اصلی Understanding COVID-19

[ad_1]

COVID-19 بیماری ناشی از ویروسی به نام SARS-CoV2 است. مانند همه ویروس ها ، بسیار کوچک است که با چشم دیده نمی شود. با این حال این ویروس و بیماری ناشی از آن تأثیر زیادی بر جهان داشته است. درک COVID-19 نحوه کار ویروس و بیماری را بررسی می کند ، بررسی می کند چه عواملی آنها را بسیار خطرناک کرده و چه متخصصان بهداشت آموخته اند که با آنها مبارزه کنند. این ویژگی ها شامل فرهنگ لغت ، منابع ، وب سایت ها ، یادداشت های منبع و فهرست می شوند. با استانداردهای اساسی مشترک و مرتبط با استانداردهای ملی همسو شوید. کتابخانه اصلی ، اثری از انتشارات عبدو ، بخش ABDO است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Understanding COVID-19