دانلود کتاب زبان اصلی Understanding Emerson : 'The American Scholar' and His Struggle for Self-Reliance

[ad_1]

رالف والدو امرسون ، شخصیتی مهم در ادبیات و فلسفه آمریکایی ، یک رسول خویشتنداری قلمداد می شود ، که در عقایدش کاملاً زنده است و در اندیشه های درونی خود خلع سلاح است. با این وجود شرایط پیرامون بورس تحصیلی آمریکا – اولین سخنرانی عمومی وی و مشهورترین سخنرانی در تاریخ دانشگاهی آمریکا – امرسون متفاوت را نشان می دهد. در درک امرسون ، کنت ساکس از مکاتبات و دفتر خاطرات مدرن استفاده می کند ، که بسیاری از آنها قبلاً مورد مطالعه قرار نگرفته اند ، برای کشف یک روشنفکر جوان که برای تعریف خود و اصول خود تلاش می کند. در بحث داغ بین همتایان استعلایی خود و هاروارد ، سنگر سکولار اتحادگرایی بوستون ، و نهادی که برای احترام به سخنرانی سالانه فی بتا کاپا دعوت شده بود ، امرسون ابراز ناراحتی کرد که در حالی که می خواهد به اعتماد به نفس خود پاسخ دهد ، دوستانش. با کنار گذاشتن تردید نسبت به خود و مقاومت در برابر جنجال ها ، وی سرانجام سخنرانی با قدرت فوق العاده و بینش اصیل را ارائه داد که وی را بر آن داشت تا از عدالت اجتماعی آگاهی بیشتری پیدا کند ، معیارهای نقش روشنفکر در آمریکا را تعیین کند و ادامه دهد. به اصلاحات آموزشی. ساکس با قرار دادن این واقعه استثنایی در متن اجتماعی و فلسفی خود دریچه ای به فضای فکری قرن نوزدهم آمریکا باز می کند و سیر تحول آرمان گرایی امرسون را مستند می کند. این کتاب که به طور جذاب و جذاب نوشته شده است ، شامل متن کامل The American Scientist است ، به ما اجازه می دهد تا از سرزنش درخشان امرسون در مورد آکادمی و اصرار او مبنی بر اینکه مهمترین حقایق از کتاب ها و مشاهدات ناشی نمی شود ، بلکه از روی شهود در هر یک از ما کاملاً قدردانی کنیم. . امرسون که در مقابل یک دوست و دشمن سرخوشانه برخاسته بود ، پیرامون تردیدهای خود پیروز شد ، فکر و تعلیم و تربیت آمریکایی را تغییر مسیر داد و یک داستان شخصی از قهرمانی آرام ایجاد کرد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Understanding Emerson : 'The American Scholar' and His Struggle for Self-Reliance