دانلود کتاب زبان اصلی Understanding Obsessive-Compulsive Disorder

[ad_1]

افرادی که دچار وسواس فکری هستند ، افکار ناخواسته ای به نام وسواس دارند. آنها برای رهایی از این افکار اقدامات خاصی را انجام می دهند که اجبار نامیده می شود. درک وسواس فکری کشف می کند که این اختلال چیست ، چگونه می تواند بر زندگی افراد تأثیر بگذارد و چگونه قابل درمان است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Understanding Obsessive-Compulsive Disorder