دانلود کتاب زبان اصلی Understanding the Contemporary Middle East, 5th Ed.

[ad_1]

چاپ قبلی کتاب درک خاورمیانه مدرن اندکی پس از خیزش های عرب منتشر شد و نویسندگان – که در رشته های مختلف می نوشتند – این لحظات فرصت را به دست آوردند. اکنون ، با گذشت بیش از شش سال ، خاورمیانه به طور قابل توجهی تغییر کرده است ، با سه جنگ داخلی طولانی مدت ، چندین رژیم استبدادی وخیم ، احتمالاً دموکراسی های نوظهور و شرایط اجتماعی و اقتصادی که عمیقا تحت تأثیر فضای جدید سیاسی قرار گرفته است. این نسخه کاملاً تجدید نظر شده و به روز شده ، هم تأثیر وقایع اخیر در شکل گیری منطقه و هم تداوم آن با مدل های تثبیت شده روابط سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی را بررسی می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Understanding the Contemporary Middle East, 5th Ed.