دانلود کتاب زبان اصلی Understanding the Geocivilizational Aspect in the West : An Historical Look From a New Approach

[ad_1]

در دهه های اخیر ، اجماع بین المللی ساخته شده بر اساس مدل غربی و رویکرد تمدنی آن مدت هاست که نشانه هایی از بی ثباتی در برابر بحران های ساختاری ناشی از پیگیری جهانی سازی ناعادلانه را نشان نمی دهد. تردیدهای ناشی از حاکمیت نه چندان اطمینان بخش این پروژه جهانی سازی و بحران های بزرگ جهانی ، مانند همه گیری جهانی Covid-19 که همه کشورها را درگیر خود کرده است ، با این وجود شایسته مکث برای تأمل عمیق برای درک بهتر این وضعیت بی سابقه در تاریخ بشر است. . !! در این مقاله ، من سهم قابل توجهی در درک روند جدید تمدن بشری دارم ، که با توجه به رویکرد “تمدن جغرافیایی” من به یک مدل منحصر به فرد برای همه ملتهای مدرن تبدیل شده است ، و دیدگاه روشن و آرام دلایل تاریخی غربی رهبری.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Understanding the Geocivilizational Aspect in the West : An Historical Look From a New Approach