دانلود کتاب زبان اصلی Understanding Urbanisation in Northeast India : Issues and Challenges

[ad_1]

این جلد پویایی شهرنشینی در شمال شرقی هند را بررسی می کند. این مقاله در مورد تأثیر روند شهرنشینی بر محیط زیست ، زیرساخت ها و شرایط اقتصادی – اجتماعی منطقه بحث می کند. فصل های این کتاب: چالش ها و فرصت های مختلف شهرنشینی را کاوش کنید ، از جمله شهرنشینی مرزی ، ازدحام شهری ، شهرهای هوشمند ، معماری محلی ، مدیریت آب و پسماند شهری ، مهاجرت فرامرزی و قومیت. به موضوعات مهمی که به منظر شهری آسیب جدی وارد کرده اند ، از جمله کاهش کیفیت آب ، فعالیت لرزه ای و آلودگی هوا توجه کنید. گزینه های متفاوتی را ارائه دهید که بتواند راه حل های ممکن برای مشکلات موجود در این منطقه را ارائه دهد. با مراجعه به مطالعات موردی که ریشه در کارهای میدانی گسترده دارد ، این کتاب برای محققان و دانشجویان در زمینه برنامه ریزی شهری ، جغرافیای انسانی ، اقتصاد توسعه ، فرهنگ شناسی و مطالعات آسیای جنوبی ضروری خواهد بود. همچنین مورد توجه سیاستمداران ، مقامات دولتی و برنامه ریزان شهری قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Understanding Urbanisation in Northeast India : Issues and Challenges