دانلود کتاب زبان اصلی Une couronne à ma porte

[ad_1]

نویسنده با توجه به آینده جهان ، در آستانه درهایی که به آرزوها ، تهدیدها یا ترس های انسان باز و نزدیک می شود ، شاهدان گذشته و وعده های فردا را جمع می کند ، در الزامی که فقط زبان می تواند آن را امضا کند و مهر را به عنوان یک اتحادیه ، که حافظه ثبت می کند. اگر کسی بخواهد به صعود الهی ادامه دهد و با تاجی خالی از خارها تاجگذاری کند ، هیچ بحرانی ، هیچ نبرد و هیچ فاجعه ای نباید بتواند این مهر را از بین ببرد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Une couronne à ma porte