دانلود کتاب زبان اصلی Une école d'architecture en confidence : Témoignage du directeur d'une école nationale supérieure d'architecture en province lointaine

[ad_1]

کلرمونت-فراند. مشکلات یک مدرسه معماری کوچک و در حال رشد ، متولد 1968 از زمان تخریب مدرسه ملی هنرهای زیبا در پاریس. سرنوشت ویران شده یک مدیر شرایط و یک م institutionسسه آموزش عالی ملی ، در یک استان دور. شهادت شخصی ، به عنوان یک وظیفه حافظه ، از زندگی یک جامعه متحد و موقعیت هایی که در تدریس و تحقیقات معماری در فرانسه وجود دارد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Une école d'architecture en confidence : Témoignage du directeur d'une école nationale supérieure d'architecture en province lointaine