دانلود کتاب زبان اصلی Une enfance de guerre : 1939-1948 – Récit

[ad_1]

“وقتی جنگ اعلام شد ، جرارد نه ساله بود ، برادرش یازده ساله بود. در آن سن ، آنها فقط تصور مبهمی از وقایع خارج از جهان خود داشتند. او فقط احساس می کرد پدر و مادرش مشغول هستند ، و توجه به اخبار رادیو را از دست می دهند. جرارد در دوران کودکی از سالهای جنگ خود برای ما می گوید: ترس ، گرسنگی ، سو mis تفاهم ، سرگردانی خانواده از شهری به شهر دیگر. در خارج از مدرسه ، او زندگی خالی از حرفه اما پر از خطرات را دنبال می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Une enfance de guerre : 1939-1948 – Récit