دانلود کتاب زبان اصلی Une famille nombreuse au XXe siècle : Mon histoire

[ad_1]

در شمال فرانسه ، خانواده ها همچنان بزرگ هستند. منطقه ای مانند Pas-de-Calais دارای بالاترین میزان زاد و ولد در سال های اخیر است. در یک خانواده پرجمعیت ، همه دارای مکان و نقشی هستند ، خصوصاً وقتی پدر به دلیل شغل خود مجبور به تغییر مکان یا اداره شود. اولین بودن ، آخرین خواهر یا برادر بودن ، مکانهایی برای انتخاب نیستند. دختر یا پسر بودن ، داشتن وضعیت نابرابر تا سال 1968 که زنان به همان حقوق دسترسی خواهند داشت. با توجه به رتبه ای که در خواهر و برادر دارد ، نقش خاصی داشته باشید. نویسنده می خواهد از طریق مثال خانواده اش نشان دهد که هیچ چیز را نمی توان مسلم دانست و همیشه باید از مکان و نقش همه دفاع کرد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Une famille nombreuse au XXe siècle : Mon histoire