دانلود کتاب زبان اصلی Une glisse libre : Recueil de poésie

[ad_1]

دنیای ورزش های شدید را در بندهای خود کشف کنید آزادی اسکی مثل خوشبختی عشق است که ما هرگز فکر نمی کنیم ، من احساس نمی کنم مثل یک ماجراجو مجموعه ای با لحن “سوارکاری آزاد” ، که در آن شعر کلاسیک و مدرنیسم با درباره نویسنده وینسنت بوکار از کودکی سوارکاری آزاد را انجام می داد. او به کوهها ، شهر سرسبز ، اقیانوس پیوست … او در اینجا مجموعه ای به ما می دهد که در آن شعر کلاسیک برای بزرگترین لذت خود و شما با مدرنیسم در دنیای به اصطلاح “شدید” ورزشی برخورد می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Une glisse libre : Recueil de poésie