دانلود کتاب زبان اصلی Une université pour apprendre à apprendre

[ad_1]

در این کتاب ، درون نگری به تاریخ تبدیل می شود و نویسنده داستان زندگی خود را باز می کند. وقایع در ماجراجویی کشف دانش بافته می شود. تفکر انتقادی وی با رویارویی با زندگی واقعی و زندگی روزمره ، تعصبات و قراردادهای سازمانی را از بین می برد. تمایل فراوانی برای به اشتراک گذاشتن عملکرد و پویایی اجتماعی پدیده یادگیری وجود دارد: یادگیری یادگیری. فراتر از پیاده روی موقتی و توپوگرافی ، در دانشگاه پاریس 8 وینسن در سنت دنیس ، نویسنده در مورد پیشرفت تأملات خود و شرایطی که فکر او پرورش یافته و شکوفا شده صحبت می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Une université pour apprendre à apprendre