دانلود کتاب زبان اصلی Unfinished Business

[ad_1]

مایک الزورث یک دقیقه زنده و سالم بود و لحظه دیگر مرده بود. اما او واقعاً نمرده است – او یک شبح است. یکی با بسیاری از تجارت های ناتمام. او هرگز به همسرش نگفت كه همجنسگرا بودن او را قبول دارد. او هرگز به او نگفت که او عاشقی مخفی دارد. او هرگز نتوانست به معشوق خود بگوید که عاشق او است. اکنون هیچ کاری نمی تواند مایک انجام دهد. و این تازه اولشه! او به زودی متوجه می شود که می تواند به ارواح دیگر کمک کند تا دنیای روح را ترک کنند و به نور قدم بگذارند. پس چه چیزی او را روی زمین گیر می کند؟ فقط اگر راهی برای او وجود داشت که بتواند همه کارهایی را که اشتباه انجام داده جبران کند و در آخر کارهایی را که واقعا درست انجام داده انجام دهد. و شاید ، فقط شاید ، وجود دارد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Unfinished Business