دانلود کتاب زبان اصلی United Nations, Volumes I and II : Volume I: Systems and Structures Volume II: Functions and Futures

[ad_1]

کتابخانه بین المللی سیاست و حاکمیت تطبیقی ​​یک مجموعه مرجع مهم است که مهمترین مقالات ژورنالی را در سیاست های مقایسه ای طی 30 سال گذشته جمع آوری می کند. طیف گسترده ای از مقاله ها را به راحتی در دسترس معلمان ، محققان و دانشجویان قرار می دهد ، که در مجموع زمینه لازم را برای درک هر دو زمینه مفهومی ایجاد شده و بنیاد جدید سوراخ شده در زمینه تغییر سریع تحلیل سیاسی مقایسه ای فراهم می کند. این دو جلد شامل مقالاتی است که به بررسی سیستم ، ساختار ، عملکرد و آینده سازمان ملل می پردازد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب United Nations, Volumes I and II : Volume I: Systems and Structures Volume II: Functions and Futures