دانلود کتاب زبان اصلی Waste Bioremediation :

[ad_1]

این کتاب در مورد پالایش زیستی مواد زائد جامد و مایع ، از جمله راه حل های منطقه ای برای هند ، و همچنین برنامه های قابل توجه جهانی بحث می کند. موضوعات تحت پوشش شامل کاهش آلاینده ها از طریق کمپوست ، تصفیه محلول های زباله ، استفاده از میکروارگانیسم ها در تصفیه زیستی ضایعات صنعتی و کاهش سمیت ، سلول های سوختی میکروبی و رفع پلیمریزاسیون میکروبی است. این کتاب همچنین جذب زیستی فلزات و تصفیه بیولوژیکی فیلترها ، به ویژه با توجه به اصلاح خاک و آب های زیرزمینی را بررسی می کند. این منبع ارزشمندی برای محققان ، متخصصان و سیاستمداران است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Waste Bioremediation :