دانلود کتاب زبان اصلی Wearable and Wireless Systems for Healthcare I : Gait and Reflex Response Quantification

[ad_1]

این کتاب دیدگاه و تفسیری بینایی در مورد نقش سیستم های بی سیم و بی سیم در تعیین کمی راه رفتن و پاسخ انعکاسی ارائه می دهد. این مشاهدات در کاربرد آنها برای تلفنهای هوشمند و سایر دستگاههای رسانه قابل حمل برای تعیین کمیت راه رفتن و پاسخ انعکاسی در زمینه یادگیری ماشین برای طبقه بندی تشخیصی و ادغام با اینترنت اشیا و رایانش ابری جمع آوری شده است. چشم انداز این کتاب از اولین کاربرد جهانی این دستگاه ها مانند تلفن های هوشمند برای تعیین کمی راه رفتن و واکنش انعکاسی به وضعیت فعلی هنر است. دکتر LeMoyne تعدادی از برنامه های ابتکاری را منتشر کرده است که از تلفن های هوشمند و دستگاه های رسانه قابل حمل برای تعیین کمیت پاسخگویی به راه رفتن و بازتاب استفاده می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Wearable and Wireless Systems for Healthcare I : Gait and Reflex Response Quantification