دانلود کتاب زبان اصلی Young People Re-Generating Politics in Times of Crises :

[ad_1]

این کتاب بینشی از روش های مختلفی است که جوانان در سراسر جهان در حال بازآفرینی سیاست به روش های ابتکاری و چند وجهی هستند. نویسندگان ، که شامل دانشگاهیان و فعالان است ، ادعا می کنند که جوانان غیرسیاسی ، بی احساس و مطابق با کلیشه های تولید نسل خود هستند. این داده ها طیف گسترده ای از نمونه های سیاست های سنتی و جدید سیاست های جوانان در پاسخ به بی عدالتی های موقعیتی و بحران های سیاسی و اجتماعی-اقتصادی را پوشش می دهد. این مجموعه قابل توجه و خوش بینانه شواهد مهمی از سراسر جهان ارائه می دهد که نشان می دهد این تحولات موارد منفردی نیستند ، بلکه در واقع بخشی از یک تحول سیستماتیک و در مقیاس بزرگ هستند که منجر به بازسازی فضای سیاسی توسط جوانان می شود. این کتاب برای دانشجویان و دانش پژوهان در زمینه های سیاست ، جامعه شناسی ، تحقیقات سیاسی و جوانی و کودکی است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Young People Re-Generating Politics in Times of Crises :