خرید و دانلود کتاب Scarce Women and Surplus Men in China and India : Macro Demographics versus Local Dynamics

[ad_1] ؟ این جلد ، چگونگی سازگاری و سازگاری خانواده ها ، جوامع و برخی گروه ها (مردان مجرد ، زنان جوان “فقیر” ، والدین) با آخرین تغییرات جمعیتی در چین و هند را نشان می دهد. این مقاله چگونگی تعامل تغییرات جمعیتی با سایر فرآیندهای تغییر ، از جمله تغییر در توسعه اقتصادی و … ادامه

خرید و دانلود کتاب Imaging the Rupture Processes of Earthquakes Using the Relative Back-Projection Method : Theory and Applications

[ad_1] این رساله از روش نسبی فرافکنی معکوس استفاده می کند تا با شناسایی جبهه های گسیختگی در پنجره زمانی یک ایستگاه مرجع ، مصنوعات “شنا” را به شدت کاهش دهد. این امر منجر به ترسیم سریعتر و دقیق تر فرایندهای تخریب زلزله می شود. کاهش خسارات ناشی از زلزله یکی از اهداف اصلی لرزه … ادامه

خرید و دانلود کتاب Adaptability Through Dynamic Capabilities : How Management Can Recognize Opportunities and Threats

[ad_1] در این کتاب نظریه ها و چارچوب هایی با هدف سازگاری و مزایای رقابتی پایدار شرکت ها از جمله قابلیت های پویا بحث شده است. این کار مفهومی را توسعه می بخشد و فرصت های پویا را ملموس تر می کند و به مدیران و محققان در مورد چگونگی توسعه و حفظ رقابت پایدار … ادامه

خرید و دانلود کتاب The Palgrave Handbook of African Politics, Governance and Development :

[ad_1] این کتابچه راهنما مجموعه ای از مقاله ها و مقاله های کاملاً تحقیق شده در مورد سیاست ، حکمرانی و توسعه آفریقا از دوران پیش از استعمار تا استعمار تا دوران پسااستعماری است. در طی این دوره های بهم پیوسته ، سیاست آفریقا با تجارب متنوع در مناطق مختلف قاره توسعه یافته است. از … ادامه

خرید و دانلود کتاب Labour Market Participation in India : A Region- and Gender-Specific Study

[ad_1] این کتاب بر سطوح خاص جنسیتی مشارکت نیروی کار در مناطق هند تمرکز دارد و مهمترین عوامل تعیین کننده را مشخص می کند. وی قبل از تمرکز بر زمینه هند ، میزان مشارکت کشورهای مختلف در منطقه آسیا و اقیانوسیه را بررسی می کند. به طور غیرمنتظره ، این مطالعه نشان می دهد که … ادامه

خرید و دانلود کتاب Chaotic, Fractional, and Complex Dynamics: New Insights and Perspectives :

[ad_1] این کتاب پویایی غیرخطی ، آشفته و کسری ، سیستم ها و شبکه های پیچیده ، همراه با تحقیقات پیشرفته در موضوعات مرتبط را ارائه می دهد. پانزده فصل – که توسط محققان برجسته ای که در زمینه پویایی غیرخطی ، آشفته و کسری و همچنین سیستم ها و شبکه های پیچیده کار می … ادامه