دانلود کتاب زبان اصلی Awesome Innovations Inspired by Sharks

[ad_1] کوسه ها شکارچیان کاملی هستند. این ماهی دندانی برای یافتن طعمه حس فوق العاده ای دارد. ما از کوسه ها می ترسیم ، اما از آنها نیز یاد می گیریم. مطالعه پوست کوسه منجر به بسیاری از اختراعات جدید شده است. برخی از گونه ها حتی می توانند در تاریکی بدرخشند. هواپیماهای بدون سرنشین … ادامه